föredragen benämning
Spåkort
nära match
Fortune telling cards • gmgpc
variant
Spådomskort
anmärkning om användning
Spelkort gjorda speciellt för att förutsäga framtiden.
Ladda ner
Andra tjänster