Pappersdockor • gmgpc/swe
föredragen benämning
Pappersdockor
nära match
Paper dolls • gmgpc
variant
Klippdockor
anmärkning om användning
Figurer på papper eller papp med flera delar eller olika kostymer. Vanligtvis utgivna på ett ark eller i ett häfte och avsedda att klippas ut.
Ladda ner
Andra tjänster