Bokmärken (glansbilder) • gmgpc/swe
föredragen benämning
Bokmärken (glansbilder)
nära match
Scraps • gmgpc
variant
Glansbilder
anmärkning om användning
Utstansade bilder, ofta präglade kromolitografier, tryckta i ark från vilket varje bokmärke kan tas ut för att klistras på kort eller på sidor i album. Populära från mitten till slutet av 1800-talet och framåt. Många producerades i Tyskland.
Ladda ner
Andra tjänster