föredragen benämning
Souvenirer
nära match
Souvenirs • gmgpc
variant
Suvenirer
anmärkning om användning
Föremål associerade vanligen med särskilda händelser som t.ex. besök på nöjesfält. Oftast förvärvade genom inköp snarare än erhållna som en minnessakpresent. Ofta massproducerade och med litet materiellt värde.
Ladda ner
Andra tjänster