Fotografier (påsiktsbilder) • gmgpc/swe
föredragen benämning
Fotografier (påsiktsbilder)
nära match
Photographic prints • gmgpc
variant
Fotografiska kopior
Fotografiska påsiktsbilder
Printar (fotografi)
Påsiktsbilder
Påsiktsfotografier
Silverkloridkopior
Svartvita kopior
anmärkning om användning
Fotografier framställda från negativ genom framkallningsförfarande eller, som är i fallet med fotogram, genom direkt ljusverkan på ljuskänsligt papper. Tonvalörer är ofta desamma som de hos det avbildade objektet. Förväxla inte med fotomekaniska reproduktioner med kontinuerlig tonskala som t.ex. LJUSTRYCK och WOODBURYTRYCK .
Ladda ner
Andra tjänster