Fotografier på utkopieringspapper • gmgpc/swe
föredragen benämning
Fotografier på utkopieringspapper
nära match
Silver printing-out paper prints • gmgpc
variant
Fotografier på kopieringspapper med silversalter
anmärkning om användning
Fotografier som består av en silverbild framställd utan kemisk framkallningsprocess.
Ladda ner
Andra tjänster