Fotografier på celloidinpapper • gmgpc/swe
föredragen benämning
Fotografier på celloidinpapper
nära match
Collodion printing-out paper prints • gmgpc
variant
Fotografier på utkopieringspapper med kollodium
Kollodiumkloridfotografier
anmärkning om användning
Förekom på 1860-talet men blev populära först på 1880-talet. Det största kommersiella metod för porträttfotografi 1895-1910. I den blanka versionen har bilden varma toner medan i den matta versionen, som dominerade från mitten av 1890-talet, har bilden neutrala toner. Bilderna visar lite eller ingen blekning på grund av att de vanligtvis är tonade med guld eller platina. De uppvisar heller ingen silverspegling.
Ladda ner
Andra tjänster