Genre/form

Aristotyper

Samma sak som
Föredragen benämning Aristotyper
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning om användning
  • Fotografier framställda på olika andra papper än albuminpapper. Varumärket Aristo blev en allmän term för bilder framställda på utkopieringspapper med kollodiumsilverklorid (introducerades på 1860-talet) och användes senare för gelatinsilverkloridpapper (introducerades på 1880-talet).
Metadata