Aristotyper • gmgpc/swe
föredragen benämning
Aristotyper
nära match
Aristotypes • gmgpc
variant
Fotografier på aristopapper
anmärkning om användning
Fotografier framställda på olika andra papper än albuminpapper. Varumärket Aristo blev en allmän term för bilder framställda på utkopieringspapper med kollodiumsilverklorid (introducerades på 1860-talet) och användes senare för gelatinsilverkloridpapper (introducerades på 1880-talet).
Ladda ner
Andra tjänster