Fotografier på albuminpapper • gmgpc/swe
föredragen benämning
Fotografier på albuminpapper
nära match
Albumen prints • gmgpc
variant
Albuminbilder
Albuminfotografier
Albuminkopior
Albuminsilverfotografier
anmärkning om användning
Dominerande framsällningsprocess för fotografi på papper under 1800-talet; populär under 1850-1890-talet.
Ladda ner
Andra tjänster