Saltpappersfotografier • gmgpc/swe
föredragen benämning
Saltpappersfotografier
nära match
Salted paper prints • gmgpc
variant
Fotografier på saltpapper
anmärkning om användning
Begränsas här till fotografier i vilka silverpartiklar ingår i själva papperet. Introducerades 1839 och användes under 1860-talet.
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare Fotografier på saltpapper. Ändrat 2007-12-12.
Ladda ner
Andra tjänster