föredragen benämning
Kalotyper
nära match
Calotypes • gmgpc
variant
Talbotyper
anmärkning om användning
Pappersnegativ framställda genom användning av kalotypi-förfarande, en framkallningsprocess, som uppfanns av Willam Henry Fox Talbot 1834 och patenterades 1841. Mer utbredd i England, Skottland och Frankrike än i USA. Kan vara vaxade eller ej vaxade. After 1850 ersattes den av Gustav Le Grays vaxpappersförfarande.
Ladda ner
Andra tjänster