föredragen benämning
Gummitryck
nära match
Gum bichromate prints • gmgpc
variant
Gummikromattryck
anmärkning om användning
Fotografier utan silver gjorda på vitt eller färgat papper med ett ljuskänsligt skikt som består av gummi arabicum och ett utvalt färgpigment. Skiktet härdas delvis vid exponeringen genom ett negativ. Flera skikt och exponeringar är möjliga. Utvecklades på 1850-talet men hade en begränsad användning ända fram till 1890-talet.
Ladda ner
Andra tjänster