Genre/form

Gummitryck

Samma sak som
Föredragen benämning Gummitryck
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning om användning
  • Fotografier utan silver gjorda på vitt eller färgat papper med ett ljuskänsligt skikt som består av gummi arabicum och ett utvalt färgpigment. Skiktet härdas delvis vid exponeringen genom ett negativ. Flera skikt och exponeringar är möjliga. Utvecklades på 1850-talet men hade en begränsad användning ända fram till 1890-talet.
Metadata