Genre/form

Palladiotyper

Samma sak som
Föredragen benämning Palladiotyper
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning om användning
  • Fotografier på papper framställda med ljuskänsliga järnsalter som tillsammans med platinumsalter ger en bild bestående av palladium på pappersytan. Introducerades under första världskriget när platina blir oöverkomligt dyr. Ej tillgängliga kommersiellt efter 1920-talet. Metoden har återupplivats av fotografer som själva gör emulsionen på papperet.
Metadata