Genre/form

Fotografier

Samma sak som
Föredragen benämning Fotografier
Ingår i system
Bredare
Nära match
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Bilder framställda med hjälp av ljusets inverkan på vissa ämnen t.ex. silversalter som svärtas av ljuset under bildning av silver eller efter belysning kan svärtas genom framkallning. Ordet FOTOGRAFI är en allmän benämning som kan användas för alla slags fotografiska processer. Underordnade termer omfattar både form- och genrekategorier.
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Tidigare Fotografi. Ändrat 2007-12-12.
Metadata
Smalare