Genre/form

Digitala fotografier

Samma sak som
Föredragen benämning Digitala fotografier
Ingår i system
Bredare
Nära match
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Elektroniska bildfiler framställda med hjälp av en digitalkamera när ljus från ett objekt träffar laddningskopplade sensorer, CCD-sensorer, (eller liknande mekanismer). Bildfilerna överförs till datorer för bildbehandling och lagring. De innehåller ofta filhuvud med information om t.ex. bildfångstdatum, rubriktext, fotografens namn och bildens tekniska egenskaper. Bilderna visas vanligtvis på datorskärmar.
Metadata