Genre/form

Panoramafotografier

Samma sak som
Föredragen benämning Panoramafotografier
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Fotografier vilka ger ett större bildutsnitt av horisonten än det som vanligen kan tas med en enkel exponering. Proportionen mellan vidd och höjd är vanligen 2:1 eller mer. Kan bestå av separata fotografier, antigen sammansatta (eller avsedda att vara sammansatta) eller av en lång svepande bild tagen med en särskild kamera.
Metadata