Genre/form

Fotomontage

Samma sak som
Föredragen benämning Fotomontage
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Kompositioner framställda genom en sammanställning av ofta begagnade komponenter i olika material till ett sammanhängande konstverk. Kan åstadkommas genom uppsättning av hela eller delar av bilder eller genom inkopiering av flera bilder med fotografi eller scanning. Omfattar fotomontage både som kommersiell grafisk formgivning och som grafisk konst.
Metadata