Stereobilder • gmgpc/swe
föredragen benämning
Stereobilder
nära match
Stereographs • gmgpc
variant
Stereofotografier
Stereografiska bilder
Stereogram
Stereoskopsbilder
Tredimensionella fotografier
Viewmaster-kort
anmärkning om användning
Två nästan identiska fotografier eller fotomekaniska reproduktioner sammanställda för att skapa en illusion av en enda tredimensionell bild, vanligen betraktad genom stereoskop. Vanligtvis fotografier på kartong men kan även vara daguerreotyper, eller andra förfaranden. Bildformatet är vanligen från ca 9 x 18 cm upp till ca 12 x 18 cm. Populära i USA mellan 1859 och 1920-talet. I Sverige populära på 1860-talet och fick ett sista uppgång i samband med 1897 års utställning på Djurgården. [Den svenska fotografins historia 1840-1940 / Rolf Söderberg, Pär Rittsel]
Ladda ner
Andra tjänster