Genre/form

Flygfotografier

Samma sak som
Föredragen benämning Flygfotografier
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Relaterad
Anmärkning om användning
  • Fotografier tagna från en luftburen farkost inom jordens atmosfär som t.ex. flygplan, ballong eller drake, från en kamera fastspänd på en fågel, eller av en person, t.ex. fallskärmshoppare. Använd RYMDFOTOGRAFIER för bilder tagna bortom jordens atmosfär.
Metadata