Genre/form

Rymdfotografier

Samma sak som
Föredragen benämning Rymdfotografier
Ingår i system
Bredare
Nära match
Relaterad
Anmärkning om användning
  • Fotografier tagna från ett fordon eller av en person som befinner sig i rymnden. Fotografier tagna av astronauter med en traditionell kamera ingår liksom bilder gjorda med digitala bildläsare och överförda till jorden genom radiosignaler för databehandling.
Metadata