föredragen benämning
Panotyper
anmärkning om användning
Fotografier, vanliga under 1860- och 70-talen, utförda på svart vaxduk som överdragits med ljuskänsliggjort kollodium. [NE.]
Ladda ner
Andra tjänster