Genre/form

Handkolorerade förstoringar

Samma sak som
Föredragen benämning Handkolorerade förstoringar
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Fotografiska porträtt, vanligen ovalformade, ofta förstoringar i naturlig storlek, där det blekta originalfotografiet retuscherats med kol- eller pastellkritor. Framställdes i USA fr.o.m. 1860-talet t.o.m. 1920-talet.
Metadata