Porträtt • gmgpc/swe
Genre/form
föredragen benämning
Porträtt
nära match
Portraits • gmgpc
anmärkning om användning
Grafiska avbildningar, i synnerhet av ansiktet, av verkliga personer, vanligen arrangerade, levande eller döda. Bilder med syfte att avbilda en enskild eller flera enskilda personer. Bildernas syfte är inte att avbilda personer som en del av en händelse eller scen.
Ladda ner
Andra tjänster