Genre/form

Fotografier med inbyggda färgkopplare

Samma sak som
Föredragen benämning Fotografier med inbyggda färgkopplare
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Omfattar de flesta färgfotografier (förutom direktbildsmetoden) framställda sedan 1941. Benämns vanligen som C-printar om de framställs från ett negativ eller R-printar om de framställs från ett diapositiv. En kromogen framkallningsprocess.
Metadata