Genre/form

Fotografier med blekteknik

Samma sak som
Föredragen benämning Fotografier med blekteknik
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning om användning
  • Färgfotografier som tillverkades under olika varunamn bland annat Utocolor i början av 1900-talet och Gasparcolor på 1930-talet. Cibachrome, introducerades 1963, är den moderna representanten för processen. Värdefulla i synnerhet p.g.a. att färgstabilitet är relativ beständig.
Metadata