Genre/form

Platinotyper

Samma sak som
Föredragen benämning Platinotyper
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Relaterad
Anmärkning om användning
  • Fotografier på papper framställda med ljuskänsliga järnsalter som tillsammans med platinumsalter ger en bild bestående av metallisk platina på pappersytan. Introducerades kommersiellt 1879 som Platinotyper. Papperet tillverkades fram till första världskriget. Metoden har återupplivats av fotografer som själva gör emulsionen på papperet.
Metadata