Genre/form

Fotografier på Fresson-papper

Samma sak som
Föredragen benämning Fotografier på Fresson-papper
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Fotografier framkallade och kopierade på fiberpapper (barytpapper) med hjälp av ett fyrfärgsförfarande som uppfanns av Theodore-Henri Fresson. Förfarandet är en mödosam process och har noggrant bevarats som en familjehemlighet. I detta förfarande används pigment i stället för färg vilket gör att bilden blir ovanligt stabilt.
Metadata