Genre/form

Cliché-verre

Samma sak som
Föredragen benämning Cliché-verre
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Relaterad
Anmärkning om användning
  • Fotografier på saltpapper, albumin, silvergelatin eller andra material framställda med kontaktkopiering på ett glasskiva eller film som överdragits med ett opakt skikt i vilket linjer har ristats eller ytor har skrapats bort. Alternativt kan bläck av varierande tjocklek användas på en genomsiktsmatris för att ändra mängden ljus som når det ljuskänsliga papperet. Kan likna teckningar eller tryck.
Metadata