Genre/form

Tryck

Samma sak som
Föredragen benämning Tryck
Ingår i system
Bredare
Nära match
Relaterad
Anmärkning om användning
  • Bilder framställda genom överföring från en yta eller källa till en annan. Åstadkoms vanligtvis i färg(er) och produceras i åtskilliga avtryck.
Metadata
Smalare