Genre/form

Historiska planscher

Samma sak som
Föredragen benämning Historiska planscher
Ingår i system
Bredare
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Grafiska tryck som avbildar historiska eller politiskt viktiga, samtida händelser med eller utan förklarande text. Framställningen kan vara saklig, allegorisk eller satirisk. I denna dokumentgenre ingår även bilder, främst från 1800-talet, med historiska motiv från en annan tid än den egna.
  • Anmärkning om användning
    • Ej med i engelska TGM II.
Metadata