Provtryck • gmgpc/swe
Genre/form
föredragen benämning
Provtryck
nära match
Proofs • gmgpc
variant
Förprovtryck
Provblad
anmärkning om användning
Inom grafik beteckning för avdrag gjorda vid olika arbetsstadier från en plåt, stock eller sten men ej avsedda som en del av upplagan.
Ladda ner
Andra tjänster