Genre/form

Tunnelböcker

Samma sak som
Föredragen benämning Tunnelböcker
Ingår i system
Bredare
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • En tunnelbok består av en sats genombrutna bilder mot en fond, vilka placerats ovanpå varandra och sammanfogats med en dragspelsbindning. På bokens framsida finns ett eller flera titthål så att bilderna tillsammans kan ses som en bild i perspektiv när de dras ut. Ihopvikt förvaras tunnelboken i fodral eller så är bak- och framsida utformade som underdel och lock till en ask.
Metadata