Genre/form

Postrar

Samma sak som
Föredragen benämning Postrar
Ingår i system
Bredare
Variant
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • I Sverige benämning på en bild vars enda syfte är för dekorativa ändamål, utan någon informativ funktion så som på en affisch. I postrar dominerar bildmotivet, men även text förekommer. Postrarnas motiv varierar från porträtt av olika kända personer och grupper, till naturbilder, bilder på djur eller andra populära fenomen. Det är också ofta frågan om omtryck av t.ex. film- eller utställningsaffischer många gånger med sämre tryck på sämre papper än ursprungsaffischen. Postrarna som varit bilagor till tidningar, då ofta med tryck på båda sidor, hör också hit.
  • Anmärkning om användning
    • Termen poster som den förekommer i TGM II syftar till vad vi kallar affisch.
Metadata
Smalare