Genre/form

Ritningar

Samma sak som
Föredragen benämning Ritningar
Ingår i system
Nära match
Variant
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Grafiska avbildningar i alla medier framställda för planering, anvisning eller dokumentering av formgivning eller tillverkning av många olika verk i olika branscher, yrken och konstnärliga verksamheter. Kan vara skisser, diagram, linearritningar eller andra format.
Metadata
Smalare