Genre/form

Renderingar

Samma sak som
Föredragen benämning Renderingar
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Ritningar ofta avsedda för presentation, visning eller publicering. Ljus och skugga samt färg förstärker tredimensionellt utseende av objektet. Vanligen perspektivavbildningar som är noggrant fulländade, detaljerade återgivningar av ett område, konstruktion, byggnad, föremål eller en del av dem.
Metadata