Perspektivprojektioner • gmgpc/swe
Genre/form
föredragen benämning
Perspektivprojektioner
nära match
Perspective projections • gmgpc
anmärkning om användning
Projektioner i vilka tredimensionella föremål återges på tvådimensionella ytor på så sätt att det verkar som om den verkliga scenen betraktas. D.v.s. projektionsstrålar löper samman mot betraktarens öga. Ofta gjorda utan fullständig dimensionell precision.
Ladda ner
Andra tjänster