Genre/form

Elritningar

Samma sak som
Föredragen benämning Elritningar
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning om användning
  • Grafiska avbildningar för konstruktion, utformning, installation och ibland drift av elektriska system. Exempel omfattar belysning, telekommunikationer, kraft- och larmsystem och detektorer.
Metadata