Genre/form

Ritningar för industridesign

Samma sak som
Föredragen benämning Ritningar för industridesign
Ingår i system
Bredare
Nära match
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Grafiska avbildningar gjorda för att formge och tillverka (eller för att dokumentera formgivning och tillverkning) bruks- eller maskintillverkade föremål, vanligen för en massmarknad. Huvudsakligen olika produkter som står i samband med utveckling på 1900-talet, t.ex. bilar, belysningsarmatur, möbler och serviser.
Metadata