Genre/form

Tävlingsritningar

Samma sak som
Föredragen benämning Tävlingsritningar
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Grafiska avbildningar framställda för en designtävling eller för att vinna ett byggnadskontrakt (en totalentreprenad). Utarbetade enligt ett föreskrivet program. Inom arkitektur är ofta en uppsättning av fasadritningar, planer, sektionsritningar och renderingar. Ofta återgivna i tre dimensioner eller i perspektiv.
Metadata