Genre/form

Detaljplaner

Samma sak som
Föredragen benämning Detaljplaner
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning om användning
  • Ritningar för kommun-, stads-, region- och andra planeringsprojekt med dess olika beståndsdelar. Skiljs från arkitektur-, bygg- och landskapsarkitekturritningar huvudsakligen genom beteckningen 'planläggare' för person eller organisation som framställer eller kontrollerar dem.
Metadata