Genre/form

Dokumentationsritningar

Samma sak som
Föredragen benämning Dokumentationsritningar
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning om användning
  • Skalenliga uppmätningsritningar av ett existerande område eller en konstruktion som baseras på tomtutredningar, uppmätningar eller fotogrammetrisk analys. Omfattar ofta en uppsättning av planritningar, elevationer, sektionsritningar och detaljritningar. Exempel innefattar även arbetet av The Historic American Buildings Survey.
Metadata