Genre/form

Byggritningar

Samma sak som
Föredragen benämning Byggritningar
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning om användning
  • Grafiska avbildningar gjorda för utformning och konstruktion (eller för att dokumentera utformning och konstruktion) av väg-, vatten- och maskinbyggnad och andra ingenjörsarbeten eller konstruktionskomponenter. Skiljs från arkitekturritningar huvudsakligen genom att upphovsmannen betecknas som 'ingenjör'.
Metadata