Genre/form

Inredningsritningar

Samma sak som
Föredragen benämning Inredningsritningar
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Grafiska avbildningar gjorda för formgivning och uppbyggnaden (eller för att dokumentera formgivning och uppbyggnad) av interiörer i bostäder och andra lokaler. Omfattar fysisk utformning, installationssystem, lös och fast inredning och snickeriarbeten.
Metadata