Arkitekturritningar • gmgpc/swe
Genre/form
föredragen benämning
Arkitekturritningar
nära match
Architectural drawings • gmgpc
variant
Ritningar - arkitektur
anmärkning om användning
Arbetsritningar framställda för design och konstruktion av platser, byggnader, inredningar, möbleringar och dekorationer samt objekt formgivna av en arkitekt eller arkitektbyrå.
Ladda ner
Andra tjänster