NOTE:local
För anmärkning till utställningskataloger används fält 500.
addLink
resourceType
$a
property
$3
$5
resourceType
property
$6
property
Inga exempel.