Note:local
Librisdefinierat fält. Fältet är avsett för maskinell uppdatering och förekommer normalt endast i äldre poster konverterade från ett ursprungligt LIBRISIII-format, respektive i de MTM-poster som maskinellt har lästs in från Bibliotekstjänst.
resourceType
i1
marcDefault
$a
$b
property
Exempel: -
MARC
{
 "976": {
  "subfields": [
   {
    "a": "a"
   },
   {
    "b": "b"
   }
  ],
  "ind1": " ",
  "ind2": " "
 }
}
JSON-LD
{
 "mainEntity": {
  "marc:hasBib976": [
   {
    "@type": "marc:Bib976",
    "marc:bib976-a": "a",
    "marc:bib976-b": "b"
   }
  ]
 }
}