NOTE:local
ANVÄNDS NORMALT EJ - Används normalt inte i Bibliografiska formatet, men ska ligga kvar oförändrat i importerade poster.
NOTE:lc
Is geographicCoverage in BF2
$a
addProperty
$b
addProperty
$c
addProperty
$2
addProperty
Inga exempel.