NOTE
We deviate from https://www.loc.gov/bibframe/mtbf/ as we do not link from the Work with hasInstance.
NOTE:local
Observera att fältet även har använts för att på ett enhetligt sätt konvertera delposter till flerbandsverk (med ind. 2 = 0) från ett ursprungligt LIBRISIII-format.
aboutAlias
_:instance
resourceType
i2
ignored
true
marcDefault
0
TODO:i2
How about empty string - Do we need to support this value?
Exempel: -
MARC
{
 "772": {
  "ind1": " ",
  "ind2": " ",
  "subfields": [
   {
    "6": "fieldref value"
   },
   {
    "i": "displaytext value"
   },
   {
    "s": "Main Thing"
   },
   {
    "g": "part 1"
   },
   {
    "z": "00-0-000000-0"
   }
  ]
 }
}
Normalized MARC:
{
 "772": {
  "ind1": "0",
  "ind2": "8",
  "subfields": [
   {
    "i": "displaytext value"
   },
   {
    "s": "Main Thing"
   },
   {
    "g": "part 1"
   },
   {
    "z": "00-0-000000-0"
   }
  ]
 }
}
JSON-LD
{
 "mainEntity": {
  "supplementTo": [
   {
    "@type": "Instance",
    "identifiedBy": [
     {
      "@type": "ISBN",
      "value": "00-0-000000-0"
     }
    ],
    "part": [
     "part 1"
    ],
    "marc:displayText": [
     "displaytext value"
    ],
    "instanceOf": {
     "@type": "Work",
     "hasTitle": [
      {
       "@type": "Title",
       "mainTitle": "Main Thing"
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}
Exempel: -
MARC
{
 "772": {
  "ind1": " ",
  "ind2": "0",
  "subfields": [
   {
    "7": "p1"
   },
   {
    "a": "Beckmann, Max"
   },
   {
    "t": "Briefec"
   },
   {
    "d": "provisionActivityStatement"
   },
   {
    "w": "000"
   }
  ]
 }
}
Normalized MARC:
{
 "772": {
  "ind1": "0",
  "ind2": "0",
  "subfields": [
   {
    "a": "Beckmann, Max"
   },
   {
    "t": "Briefec"
   },
   {
    "d": "provisionActivityStatement"
   },
   {
    "w": "000"
   }
  ]
 }
}
JSON-LD
{
 "mainEntity": {
  "supplementTo": [
   {
    "@type": "Instance",
    "hasTitle": [
     {
      "@type": "Title",
      "mainTitle": "Briefec"
     }
    ],
    "provisionActivityStatement": "provisionActivityStatement",
    "describedBy": [
     {
      "@type": "Record",
      "controlNumber": "000"
     }
    ],
    "instanceOf": {
     "@type": "Work",
     "contribution": [
      {
       "@type": "PrimaryContribution",
       "agent": {
        "@type": "Agent",
        "label": "Beckmann, Max"
       }
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}
Exempel: Example from 6ph2bmpj1fw7p1z
MARC
{
 "772": {
  "ind1": "0",
  "ind2": "0",
  "subfields": [
   {
    "7": "p1"
   },
   {
    "a": "Hellström, Lennart, 1942-"
   },
   {
    "t": "Grundläggande matematik för tillämpningar"
   },
   {
    "c": "Lennart Hellström, Lars-Åke Lindahl"
   },
   {
    "d": "Uppsala : förf., cop. 1973"
   },
   {
    "w": "9901066360"
   },
   {
    "9": "3"
   }
  ]
 }
}
Normalized MARC:
{
 "772": {
  "ind1": "0",
  "ind2": "0",
  "subfields": [
   {
    "a": "Hellström, Lennart, 1942-"
   },
   {
    "t": "Grundläggande matematik för tillämpningar Lennart Hellström, Lars-Åke Lindahl"
   },
   {
    "d": "Uppsala : förf., cop. 1973"
   },
   {
    "w": "9901066360"
   }
  ]
 }
}
JSON-LD
{
 "mainEntity": {
  "supplementTo": [
   {
    "@type": "Instance",
    "describedBy": [
     {
      "@type": "Record",
      "controlNumber": "9901066360"
     }
    ],
    "hasTitle": [
     {
      "@type": "Title",
      "mainTitle": "Grundläggande matematik för tillämpningar",
      "qualifier": "Lennart Hellström, Lars-Åke Lindahl"
     }
    ],
    "provisionActivityStatement": "Uppsala : förf., cop. 1973",
    "instanceOf": {
     "@type": "Work",
     "contribution": [
      {
       "@type": "PrimaryContribution",
       "agent": {
        "@type": "Agent",
        "label": "Hellström, Lennart, 1942-"
       }
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}