i1
marcDefault
0
NOTE
1 = not normalized form; but 0 has been assigned for those too.
$a
property
$z
NOTE:local
I tidigare praxis, bland annat använt för att i maskinellt skapade e-tidskriftsposter redovisa de volymer som omfattas av licensbundna avtal, (sådan beståndsinformation redovisas numer i beståndspostens fält 866)
$6
property
Exempel: -
MARC
[
 {
  "362": {
   "ind1": "0",
   "ind2": " ",
   "subfields": [
    {
     "a": "Bd 1(1962)-6(1967) ; N.F., Bd 1(1968)-"
    }
   ]
  }
 },
 {
  "362": {
   "ind1": "1",
   "ind2": " ",
   "subfields": [
    {
     "a": "Vol. 1, no 1- (2002-)"
    },
    {
     "z": "ScienceDirect"
    }
   ]
  }
 }
]
Normalized MARC:
[
 {
  "362": {
   "ind1": "0",
   "ind2": " ",
   "subfields": [
    {
     "a": "Bd 1(1962)-6(1967) ; N.F., Bd 1(1968)-"
    }
   ]
  }
 },
 {
  "362": {
   "ind1": "0",
   "ind2": " ",
   "subfields": [
    {
     "a": "Vol. 1, no 1- (2002-)"
    },
    {
     "z": "ScienceDirect"
    }
   ]
  }
 }
]
JSON-LD
{
 "mainEntity": {
  "hasNumberingOfSerials": [
   {
    "@type": "NumberingOfSerials",
    "label": "Bd 1(1962)-6(1967) ; N.F., Bd 1(1968)-"
   },
   {
    "@type": "NumberingOfSerials",
    "label": "Vol. 1, no 1- (2002-)",
    "marc:sourceOfInformation": "ScienceDirect"
   }
  ]
 }
}