Genre/form https://id.kb.se/term/saogf/Sk%C3%B6nlitteratur

Skönlitteratur

Samma sak som
Föredragen benämning Skönlitteratur
Ingår i system
Del av termsamling
Nära match
Anmärkning
Metadata
Smalare
Visa som: