Genre/form

Skönlitteratur

Samma sak som
Föredragen benämning Skönlitteratur
Ingår i system
Del av termsamling
Nära match
Anmärkning
Metadata
Smalare